Bảo hành các sản phẩm trong trường hợp: Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất và đảm bảo các yếu tố sau:
+ Sản phẩm còn nguyên bao bì
+ Có hóa đơn, chứng từ, tem chứng minh là hàng của công ty.
+ Hàng còn hạn sử dụng theo quy định.