Tầm Nhìn:

Với chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Quang Minh Group phấn đầu trở thành Tập đoàn kinh doanh đa nghành, Đầu tư – Du lịch hàng đầu, có uy tín và vị thế trên bản đồ Thế giới. Xây dựng thành công Tổ hợp sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.

Sứ Mệnh:

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, thỏa mãn nhu cầu và cảm xúc của khách hàng, bên cạnh đó không ngừng xây dựng tập thể công ty vững mạnh, ngày càng phát triển.

Giá trị cốt lõi:

Quan tâm và trách nhiệm: Luôn quan tâm đến nhân viên, khách hàng và đối tác. Không ngừng nâng cao trách nhiệm với bản thân, đồng nghiệp và khách hàng. Luôn hoàn thiện để tối hơn. Đông Tây Group cam kết luôn đổi mới và làm tốt hơn mỗi ngày từ cá nhân đến tập thể. Đông Tây Group cam kết nâng cao chuẩn mực trong công việc và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.